Shadow

Tag: Gavin

Guvernør Gavin Newsom ønsker å fremskynde sentrale klimamål

Guvernør Gavin Newsom ønsker å fremskynde sentrale klimamål

Hjem og hage
California-guvernør Gavin Newsom ønsker å fremskynde statens overgang til karbonfri elektrisitet og fremskynde tidslinjen for å redusere klimagassutslipp. Dette er blant forslagene den demokratiske guvernøren har brakt til lovgivere mens de jobber med å finne ut hvordan de skal bruke de 19,3 milliarder dollar som er satt av til klimaendringer i statsbudsjettet. Han ønsker også å etablere tillatelsespolitikk for prosjekter som vil fjerne karbondioksid fra luften og oppfylle statens mål om karbonnøytralitet innen 2045, samt et forbud mot nye oljebrønner innenfor 3200 fot fra boliger og skoler. "Ambisjonen til Californias klimamål må samsvare med klimakrisens haster og omfang," skrev Newsom-administrasjonen i et dokument distribuert til statlige lovgivere innhentet av The Associated Pres...