Shadow

Woodtox er et middel som virker mot borebiller

Woodtox er et flytende produkt mot mitt, mott, stokkmaur og stripet borebille. I tillegg virker det mot hussopp og annen tretopp.

WoodTox er et lettbrukt produkt som bekjemper pågående angrep av treødeleggende insekter som mit, morr, stokkmaur og stripet borebille. Woodtox den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Produktet virker også forebyggende mot angrep av råtesopp samt fargeskadesopper. Kjent som Blåved. Produktet er vannbasert, lukter lite, inneholder både insecticide og soppmiddel (IPBC og Permetrin, Propiconazole). Det er bygget på microemulsjon. Oppbyggingen virket til at nanometerstore dråper går dypt inn i treet og gir en virkelig god beskyttelse. Godt egnet til å slå ned treborende insekter samt hindre råtesoppangrep i tak, bjelkelag, laftede hus med mer https://skadedyrhjelp.no/woodtox/ . – forutsatt at treet du må behandle er er umalt og ulakkert.

På nettbutikken Skadedyrproffen er det akkurat nå gode rabatter på impregneringsmiddelet Woodtox.

Vedborende insekter, som stripete borebille og husbille, kan behandles effektivt. I tillegg vil det forhindre råte og soppvekst.

Siden WoodTox Universal Insecticide fungerer, er det et populært valg blant profesjonelle! Et treimpregneringsprodukt kjent som WoodTox bekjemper aktive treødeleggende insekter som Stripete Borebille Husbukk og stokkmaur.

Et treimpregneringsprodukt dreper ikke bare insekter, men hindrer dem også i å komme tilbake.

I tillegg til å forhindre sopp og råte, forhindrer Woodtox universelt insektmiddel også fargeskadesopp, kjent som Blaved.

En god grunn til å velge Woodtox er det

Bruken av Woodtox bidrar til å kontrollere aktive insektangrep

Dette treimpregneringsmiddelet virker for å kontrollere treødeleggende insekter som stripete borebille, husbiller og skogmaur.

Ved kontakt med midlet vil et insekt eller larve dø på grunn av dens spesielle sammensetning.

Den er sammensatt av nanometerstore dråper som trenger dypt inn i treet, og gir både impregneringsbeskyttelse og aktiv kamp.
2. Woodtox forhindrer gjenangrep.

I tillegg til å eliminere pågående angrep, forhindrer midlet retur av insekter som allerede er funnet å trives i bygningen din. Samme type insekt vil frastøte tre behandlet med Woodtox.

Som et resultat er midlet helt tilfredsstillende for kontroll, da det hindrer insekter i å komme tilbake i lang tid etter bruk.

Woodtox-produktet bekjemper både insektangrep og råtesopp, samt fargeskadesopp
Stripet borebille, midd, mott, morr, tremerke;Insekter:

Norges vanligste vedborende insekter er Stripete borebille (Mitt, Mit / Morr / Mott / Tremark), husbiller og skogmaur. Det er stor sannsynlighet for å finne stripete borebille langs kysten opp til Troms.

Det er mange lokale navn på den stripete borebilleen i Norge, inkludert Tremark, Morr, Mott og Mit.

En Striped Boring Beetle finnes ofte i Vestlandets kjellere og loft. Ofte finnes de i hus også i Sør-Norge. Huseiere over 50 år er mest sannsynlig å ha billen til stede.

I bygninger i en faresone anbefales WoodTox som et treimpregneringsmiddel som kan bekjempe aktive angrep og forhindre nye angrep.

For bekjempelse av insekter brukes woodtox. I tillegg kan det forhindre tilbakefall. Bruk av treimpregneringsmidler kan forebygge og behandle sopp som fargeskadesopp eller råtesopp. (Blåved)
Soppene som er ansvarlige for husmugg, råte og fargeskader

Det er en sopp som angriper trevirke som har vært utsatt for fukt over lengre tid. Fuktighetsprosent, temperatur og hvor lang tid materialet er fuktig påvirker hvilken type råtesopparter som angriper treverket. Råte er forårsaket av mange sopparter som skader tre. Likevel er det bare noen få typer sopp som ødelegger bygninger.

En av Norges fremste eksperter på sopp og råte utviklet Woodtox spesielt for å forebygge soppskader på bygninger. Derfor forhindrer WoodTox sopp, råte og fargeskader. (Blafargesopp / Blaved)
Det anbefales av fagfolk

Skadedyrbekjempere og bransjemedlemmer elsker dette middelet. Byggefirmaer bruker dette produktet til behandling av mange bygninger. Fordelene med dette produktet er blant annet at det fungerer (endelig noe som faktisk fungerer), at det er enkelt å bruke, og at det er slitesterkt.

Woodtox universal insektmiddel anbefales. Følgelig vil tre være beskyttet mot borebille, husbiller og gjentatte insektangrep. Produktet er også effektivt mot treangripende sopp. Det gir utmerket beskyttelse.