Shadow

Hvorfor foreløpig design er viktig i skinnarbeid

Foreløpig design refererer til mønstrene som er laget før produksjonen av det virkelige produktet i Leatherwork. De er vanligvis i form av skisser laget på papir. Foreløpig design er av enorm betydning innen lærproduksjon. For når du tar et skinn og skal lage noe så er det viktig å utnytte det maksimalt.

Den lar deg velge fra en rekke

Foreløpig design hjelper lærkunstneren til å ha et bredt utvalg av mønstre å velge mellom for å designe skinnvarer. Dette hjelper ham til å gjøre et bedre valg av design for produktene sine da han ikke er handikappet når det kommer til designvalg.

Det forhindrer sløsing av materiale

Det hjelper lærhåndverkeren å forestille seg hvordan et ferdig produkt vil se ut. Dette gjør at han kan bruke råvarene sine klokt og unngå unødvendig avfall. Han kutter materialene sine med nøyaktighet og presisjon fordi han hadde planlagt skjæringen av hver del av dine skinnprodukter.

Gir sjansen til å se sluttproduktene

Foreløpig design hjelper lærhåndverkeren å se hvordan det ferdige produktet vil se ut allerede før det utføres. Dette hjelper ham med å foreta de nødvendige rettelser og tillegg som kreves før det endelige arbeidet er gjort. Vanligvis får kunden se hvordan designet vil se ut når det endelig er laget med de faktiske materialene. Derfor blir kundens spørsmål tatt hensyn til før selve utførelsen av produktet.

Det gir mulighet til å planlegge og forberede på et tilstrekkelig

Det gir skinnhåndverkeren muligheten til å planlegge og forberede designet til sine produkter meget godt. Dette gjør produktene hans av høy kvalitet fordi de har vært godt planlagt før de ble utført.

Det gir mulighet til å jobbe presist og med presisjon

Foreløpig design sikrer at feil i behandlingen av sluttproduktet unngås eller minimeres. Dette skyldes det faktum at de nøyaktige størrelsene og formene på artiklene allerede er bestemt. Dermed kuttes artikler med presisjon og nøyaktighet.

Den fungerer som en veiledning

Det foreløpige designet fungerer som en guide for lærhåndverkeren i fremstillingen av artiklene hans. Fordi han har en guide, jobber han i ekstremt høyt tempo. Veilederen gjør ham i stand til å arbeide systematisk for å nå sine fastsatte mål.

Foreløpig design bør være svært viktig for enhver lærhåndverker, da det påvirker det generelle synet på hans/hennes produksjoner positivt og tiltrekker seg store markedsandeler for hans/hennes bedrift.